Archivace dokumentů v Ostravě

Co Vám naše služby přinesou?

 • Ušetření nákladů spojených s provozováním vlastního archivu
 • Archivaci dokumentů v Ostravě
 • Zákonem daný a požadovaný systém ve Vašich dokumentech
 • Kompletní archivní servis

Poskytované činnosti

 • Vypracování individuálního skartačního plánu
 • Roztřídění dokumentů do zákonem daných skupin „S“ „A“ „V“
 • Komunikace s příslušnými státními archívy
 • Zajištění nakládky a odvozu dokumentů
 • Zajištění archivace dokumentů
 • Skladování dokumentů v optimálních podmínkách
 • Rychlé vyhledávání dokumentů díky počítačové evidenci
 • Poradenství při zřizování podnikových archivů, tvorba spisových řádů
 • Odborná skartace dokumentů
 • Opatření všech potvrzení pro výmaz společnosti z OR